GDPR
Era personuppgifter är säkra med oss! Vi har tystnadsplikt och arbetar efter GDPR-förordningen, vilket bland annat innebär att vi endast hanterar de personuppgifter som behövs för att genomföra vårt uppdrag för Er. Det innebär även att Ni har rätt att få ett utdrag över vilka personuppfigter vi hanterar om er och varför. Har ni frågor om GDPR eller vår hantering av Era uppgifter? Hör av er till oss på info@hedstrombygg.se eller tel: 08-661 93 84 så hjälper vi er.

Klicka Här för mer information om vår behandling av personuppgifter.