PÅGÅENDE PROJEKT

Vita Staden, Hammarbyhöjden

Vi bygger 6 st kjedjehus i egen regi. Inflytt Q1 2021, försäljning påbörjad.

Västervik Badhus
Restaurering - återskapande av Västerviks gamla badhus.
Beställare: Slottholmen

Stopvägen, Bromma

Vi utför stambyte åt privat
fastighetsägare.